Adresy Bitcoin

Adresy Bitcoin

Adresy Bitcoin są to unikalne ciągi znaków, które służą jako punkt docelowy dla płatności w sieci Bitcoin. Każdy adres Bitcoin reprezentuje możliwość wysyłania i odbierania bitcoinów i jest związany z konkretnym kluczem publicznym w sieci Bitcoin. Adresy te są generowane na podstawie kluczy publicznych za pomocą kryptograficznych funkcji hashujących. Proces ten zapewnia, że adres jest unikalny i nie można go łatwo odwrócić, aby uzyskać oryginalny klucz publiczny, co zwiększa bezpieczeństwo.

Główne różnice między tymi rodzajami adresów polegają na ich strukturze, zastosowaniu oraz kompatybilności z różnymi portfelami i usługami. Adresy P2PKH są najbardziej podstawowymi adresami, podczas gdy P2SH oferują więcej opcji dla skomplikowanych transakcji. Adresy Bech32, będąc najnowszymi, przynoszą korzyści związane z efektywnością i kosztami transakcji, ale nie są jeszcze wspierane przez wszystkie usługi.Podstawowe typy adresów Bitcoin (on chain Bitcoin)

 • zaczynające się od 1 (Legacy)
 • zaczynające się od 3 (SegWit)
 • zaczynające się od bc1 (Native SegWit)
 • Taproot

Legacy
Standardowy adres starego typu.
Na taki adres wciąż można wysyłać BTC.
Charakteryzuje się większymi opłatami za przelew.
Z takiego adresu nie uda się wysłać na adres Native SegWit.

SegWit
SegWit (Segregated Witness) nowy protokół transakcji przesyłanych w sieci Bitcoin. Był odpowiedzią na wcześniejszy problem skalowalności Bitcoina objawiający się on poprzez ograniczoną ilość transakcji, jaką sieć była w stanie przeprowadzić w ciągu sekundy. W chwili obecnej jest to kilkanaście transakcji na sekundę. Przed SegWitem, zdarzało się, że było ich tylko kilka.

Native SegWit
Kolejna grupa adresów BTC powstała równocześnie przy wprowadzeniu adresów SegWit.
Ten rodzaj adresów pozwala na pełne, natywne wykorzystanie nowej technologii. Dzięki czemu realizowane transakcje są mniejsze, a tym samym tańsze. Mankamentem tego rodzaju adresów jest to, że portfele starego typu (zaczynające się na 1) nie są w stanie zrealizować transakcji na adresy typu Native SegWit.

Taproot
Najnowsza aktualizacja Bitcoina – Taproot – zmieni sposób działania Bitcoina na lepsze. Poprawia sposób podpisywania transakcji, usuwa niepotrzebne informacje, takie jak to, czy były zaangażowane jakiekolwiek inteligentne kontrakty, i zmniejsza ogólną ilość danych potrzebnych do wysłania transakcji. Ma to pozytywny wpływ na prywatność i pozwoli na umieszczenie większej liczby złożonych transakcji w jednym bloku, zwiększając wydajność sieci.

 • zwiększenie skalowalności
 • więcej transakcji na blok
 • niższe opłaty transakcyjne
 • możliwość wykonywania smart kontraktów
 • jest kompatybilny wstecznie

Lightning Network
Lightning Network to druga warstwa dodana do łańcucha bloków Bitcoina (BTC), która umożliwia transakcje poza łańcuchem, tj. transakcje między stronami spoza sieci blockchain. Na drugą warstwę składa się wiele kanałów płatności między stronami lub użytkownikami Bitcoin. Kanał Lightning Network to dwustronna metoda transakcji, w której strony mogą dokonywać lub otrzymywać płatności od siebie. Warstwa druga zwiększa skalowalność aplikacji blockchain poprzez zarządzanie transakcjami poza siecią główną (warstwa pierwsza), przy jednoczesnym korzystaniu ze zdecentralizowanego bezpieczeństwa sieci głównej.
Przelewy są praktycznie natychmiastowe i bardzo tanie lub nawet darmowe.

Inne (obce) sieci – Tokeny opakowane (Wrapped Tokens)
Tokeny opakowane to rodzaj aktywów cyfrowych, które są zabezpieczone równowartością innego aktywa. W kontekście Bitcoina, BTC może być „opakowane” w token, taki jak Wrapped Bitcoin (WBTC) na Ethereum lub w innych sieciach jak BSC, pozwalając użytkownikom na wykorzystywanie wartości Bitcoina w ekosystemie DeFi (zdecentralizowane finanse), smart kontraktach i innych aplikacjach zbudowanych na tych blockchainach. WBTC jest przykładem tokenu ERC-20, który reprezentuje posiadanie Bitcoina i może być swobodnie wymieniany na równoważną ilość BTC.
Wymaga to jednak zaufania do strony trzeciej lub protokołu zarządzającego zabezpieczeniami i emisją tokenów opakowanych. Istnieje również ryzyko techniczne i ryzyko likwidacji związane z używaniem opakowanych tokenów w innych ekosystemach.
Przykładowe sieci:

 • BSC Smart Chain (BEP20)
 • BNB Beacon Chain (BEP2)
 • ETH (ERC20)

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
Translate »