RoadMap

July 10th, 2022

Definicja celów i wymagań aplikacji

Zdefiniowanie celów biznesowych i użytkowników, dla których aplikacja jest tworzona. Określenie funkcjonalności, którą aplikacja powinna mieć, a także jakie informacje będą przetwarzane.

August 31st, 2022

Planowanie

Określenie strategii na przyszłość, wybór technologii, określenie harmonogramu projektu i budżetu. Wybór narzędzi i technologii, które zostaną użyte do budowy aplikacji.

October 5th, 2022

Tworzenie prototypów, testowanie, rozwój i kodowanie

Właściwe budowanie aplikacji przez zespół programistów. Na tym etapie tworzy się funkcjonalności aplikacji, a następnie je testuje. Po przeprowadzeniu różnego rodzaju testów, w tym testy jednostkowe, testy integracyjne, testy systemowe i testy akceptacyjne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

November 30th, 2022

Optymalizacja i poprawki na podstawie feedbacku

Na podstawie opinii zebranych podczas testów beta wprowadza się poprawki i optymalizuje produkt.

February 28th, 2023

Oficjalne uruchomienie (deploy)

Właściwe wdrożenie aplikacji, która jest teraz dostępna dla ogółu użytkowników w wersji produkcyjnej.

May 2nd, 2023

Utrzymanie i aktualizacje

Po uruchomieniu aplikacji, ważne jest monitorowanie jej działania, rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić, a także regularne aktualizacje, aby aplikacja była zgodna z najnowszymi trendami, przepisami oraz wymaganiami użytkowników.


Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
Translate »